csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ฮาโก้ กรุ๊ป (1991) : โครงการรวมใจ มอบห้องน้ำใหม่ สู่บ้านสานฝัน


ชื่อโครงการ : ฮาโก้ กรุ๊ป (1991) : โครงการรวมใจ มอบห้องน้ำใหม่ สู่บ้านสานฝัน
ชื่อองค์กร : บริษัท ฮาโก้ กรุ๊ป (1991) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : Haco Group นำเข้าสินค้าสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ ชั้นนำจากต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.haco.co.th/
รูปแบบโดยย่อ :
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ฮาโก้ กรุ๊ป (1991) จำกัด นำโดยคุณฐิติพงษ์ ดาวพิเศษ และคุณพินิดา ดาวพิเศษ กรรมการผู้จัดการบริษัท และคุณพิสิฐ ชื่นชูศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับกลุ่มดีไซน์เนอร์ และสถาปนิก ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์ห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ใหม่ ให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านสานฝัน ที่ จ.พังงา
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ฮาโก้ กรุ๊ป (1991) จำกัด นำโดยคุณฐิติพงษ์ ดาวพิเศษ และคุณพินิดา ดาวพิเศษ กรรมการผู้จัดการบริษัท และคุณพิสิฐ ชื่นชูศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับกลุ่มดีไซน์เนอร์ และสถาปนิก ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์ห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ใหม่ ให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านสานฝัน ที่ จ.พังงา สำหรับการทำกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้บ้านสานฝันมีห้องน้ำใช้ และถูกสุขลักษณะ เพียงพอต่อความต้องการของทุกคน และในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ และร่วมทำกิจกรรมจากสถานสงเคราะห์บ้านสานฝันเป็นอย่างดี

09-10-2017 11:30

aphondaworathan