csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไอคอนสยาม ส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


ชื่อโครงการ : ไอคอนสยาม ส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ชื่อองค์กร : บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
ร่วมบูรณะพื้นที่และภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะในเขตคลองสานให้กลับมาอยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์ เพื่อให้ชาวชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม อีกทั้งช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ต่อไป
รายละเอียด :

ไอคอนสยาม ส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สาธารณะและสร้างสุขภาวะดีเพื่อชีวิตของชุมชน

ไอคอนสยาม ร่วมกับ สำนักงานเขตคลองสาน และกรมทางหลวงชนบท จัดงานส่งมอบ “โครงการปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”  โดยร่วมบูรณะพื้นที่และภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะในเขตคลองสานให้กลับมาอยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์  เพื่อให้ชาวชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม อีกทั้งช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ต่อไป

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า นโยบายของไอคอนสยามให้ความสำคัญในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและอยู่คู่เคียงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมศักดิ์ศรีสืบไป  จึงได้ดำเนินพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ,  มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างยั่งยืน และ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีคนริมน้ำเจ้าพระยามาช้านาน 

ล่าสุดไอคอนสยาม ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน และกรมทางหลวงชนบท  บูรณะพื้นที่และปรับภูมิทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งเป็นสวนสาธารณะครบวงจรในเขตคลองสานให้สวยงาม พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนและเป็นพื้นที่สาธารณะในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความปลอดภัย สร้างความสัมพันธ์ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ  ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   มีขนาดพื้นที่ 20 ไร่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังจากเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่มากว่า 20 ปี ปัจจุบันสภาพโดยรวมของสวนสาธารณะแห่งนี้มีสภาพเสื่อมโทรม จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและบูรณะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สวนสาธารณะของชาวคลองสานกลับมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ

โครงการปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ  ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เริ่มดำเนินโครงการระหว่างเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2560 โดยบูรณะพื้นที่และภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะให้สมบูรณ์ขึ้น ได้แก่  บริเวณสวนด้านหน้าทางเข้า และทางเดินโดยรอบสวน, ศาลาพักผ่อนหย่อนใจ, จัดทำลานเครื่องออกกำลังกายใหม่ พร้อมนำอุปกรณ์ออกกำลังกายใหม่ๆ มาเพิ่ม รวมทั้งปรับปรุงห้องน้ำเดิม และสร้างห้องน้ำเพิ่ม เป็นต้น

ในวันงานยังมีกิจกรรม “ไอคอนสยาม ชวนกันทำดี แต้มสีสวนป่า” ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตคลองสาน ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเนรมิตพื้นที่แห่งนี้ให้เหลืองอร่ามด้วยดอกดาวเรืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเดือนตุลาคมศกนี้   อีกทั้งยังร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกร และสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี นอกจากนั้นน้องๆ ทูตน้อยไอคอนสยาม ปี 2 ได้ร่วมกันวาดภาพระบายสีรั้วกำแพงบริเวณลานเครื่องออกกำลังกายเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามอีกด้วย

ในวันงานยังมีกิจกรรม “ไอคอนสยาม ชวนกันทำดี แต้มสีสวนป่า” ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตคลองสาน ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเนรมิตพื้นที่แห่งนี้ให้เหลืองอร่ามด้วยดอกดาวเรืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเดือนตุลาคมศกนี้   อีกทั้งยังร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกร และสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี นอกจากนั้นน้องๆ ทูตน้อยไอคอนสยาม ปี 2 ได้ร่วมกันวาดภาพระบายสีรั้วกำแพงบริเวณลานเครื่องออกกำลังกายเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามอีกด้วย

30-09-2017 13:14

aphondaworathan