http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดชลบุรี)


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดชลบุรี)
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดชลบุรี)
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป

22-09-2017 10:40

aphondaworathan