csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยออพติคอลกรุ๊ป : โครงการเพื่อน้องท้องอิ่ม2017


ชื่อโครงการ : ไทยออพติคอลกรุ๊ป : โครงการเพื่อน้องท้องอิ่ม2017
ชื่อองค์กร : บมจ.ไทยออพติคอลกรุ๊ป
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการเลนส์สายตาพลาสติกอย่างครบวงจร ให้กับผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตเลนส์สายตาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thaiopticalgroup.com
รูปแบบโดยย่อ :
TOG มอบข้าวหอมมะลิและข้าวไรท์เบอรี่ให้แก่โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง จ.นนทบุรี
รายละเอียด :

TOG มอบข้าวหอมมะลิและข้าวไรท์เบอรี่ของโครงการให้ข้าว=ช่วยชาวนาไทย ให้แก่โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องๆ นักเรียนโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่สถานประกอบการ

20-09-2017 11:26

aphondaworathan