csrcom.com
True ปลูกปัญญา

เอ.พี.ฮอนด้า มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ชื่อโครงการ : เอ.พี.ฮอนด้า มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ชื่อองค์กร : บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : เอ.พี.ฮอนด้า คือ ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ผ่านร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศ
เว็บไซต์ : www.aphonda.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
.
รายละเอียด :
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด โดยคุณวรพจน์ พรประภา กรรมการบริหาร ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อจัดซื้อรถตู้สำหรับใช้ในกิจการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมี รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.จุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
13-09-2017 12:32

aphondaworathan