http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

เอ.พี.ฮอนด้า และร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้


ชื่อโครงการ : เอ.พี.ฮอนด้า และร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ชื่อองค์กร : บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : เอ.พี.ฮอนด้า คือ ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ผ่านร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศ
เว็บไซต์ : www.aphonda.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
.
รายละเอียด :
นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร และตัวแทนจากร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มอบเงินจำนวน 2,556,092 บาท จากโครงการ “เอ.พี. ฮอนด้า เพื่อสังคมไทย ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านทางสภากาชาดไทย โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ที่สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
13-09-2017 12:29

aphondaworathan