csrcom.com
True ปลูกปัญญา

บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อค


ชื่อโครงการ : บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อค
ชื่อองค์กร : บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อค ด้านวินัยจราจรให้กับสถานศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560 จำนวน 25 โรงเรียน พร้อมมอบหมวกกันน๊อคจำนวน 432 ใบ ณ วันที่ 13 ม.ค. 60

13-09-2017 11:55

aphondaworathan