csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงสามพันเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต


ชื่อโครงการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงสามพันเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ชื่อองค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงสามพันเทรดดิ้ง
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงสามพันเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลบึงสามพัน วันที่ 10 เมษายน 2560 มีผู้เข้าร่วมบริจาคจำนวน 150 ราย  รวม 75,000 ซีซี ณ วันที่ 18 เม.ย. 60

13-09-2017 11:52

aphondaworathan