csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดพัทลุง)


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดพัทลุง)
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดพัทลุง)
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณเฉวียง นิ่มดวง ร้าน ส.เกษตรฟาร์ม ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ ร้าน ส.เกษตรฟาร์ม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ซึ่งนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาจากโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปี ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป

11-09-2017 11:11

aphondaworathan