csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไออาร์พีซี : โครงการพัฒนา ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งล่าง


ชื่อโครงการ : ไออาร์พีซี : โครงการพัฒนา ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งล่าง
ชื่อองค์กร : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
IRPC จับมือสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ “โครงการพัฒนา ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งล่าง”
รายละเอียด :

IRPC จับมือสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ “โครงการพัฒนา ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งล่าง” คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนา ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งล่าง” โดยดำเนินงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการอัมพาตครึ่งล่าง ให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น IRPC ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกชนิด UHMWPE (Ultra high molecular weight Polyethylene) ด้วยคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ทนทานต่อการสึกกร่อนเสียดสี รองรับแรงกระแทกได้ดี และน้ำหนักเบา จึงสามารถนำไปผลิตทดแทนชิ้นส่วนเดิมของหุ่นยนต์ช่วยเดินได้ นอกจากนี้ ยังร่วมกันนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถช่วยเหลือได้จริงกับผู้ทุพพลภาพ ผู้ไร้ความสามารถ หรือ ผู้ป่วย พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ประโยชน์กับสังคมในวงกว้างต่อไป เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 60 ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี

09-09-2017 09:50

aphondaworathan