csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โกลบอลเฮ้าส์เลย สนุบสนุนน้ำดื่มให้กับส่วนราชจังหวัดเลย ตามแผนบูรณาการกำจัดผักตบชวาของจังหวัดเลย


ชื่อโครงการ : โกลบอลเฮ้าส์เลย สนุบสนุนน้ำดื่มให้กับส่วนราชจังหวัดเลย ตามแผนบูรณาการกำจัดผักตบชวาของจังหวัดเลย
ชื่อองค์กร : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โกลบอลเฮ้าส์ซึ่งเป็นผู้นำด้านตลาดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งบ้านและสวน
เว็บไซต์ : www.globalhouse.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โกลบอลเฮ้าส์เลย สนุบสนุนน้ำดื่มให้กับส่วนราชจังหวัดเลย ตามแผนบูรณาการกำจัดผักตบชวาของจังหวัดเลย
รายละเอียด :
โกลบอลเฮ้าส์เลย สนุบสนุนน้ำดื่มให้กับส่วนราชจังหวัดเลย ตามแผนบูรณาการกำจัดผักตบชวาของจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเลย โดยทีมงานผู้บริหารสาขาและพนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาประจำปี 2560 ตามแผนบูรณาการกำจัดผักตบชวาของจังหวัดเลย ณ บริเวณสะพานบ้านนาเขิน ตำบลกุดป่อง และบริเวณหนองยาง หลังเทศบาลตำบลนาอาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยกิจกรรมในครั้งนี้โกลบอลเฮ้าส์ได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 240 ขวด เพื่อแจกจ่ายแก่ ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมปฏิบติงานโดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้รับมอบ
06-09-2017 16:43

aphondaworathan