csrcom.com
True ปลูกปัญญา

คาลเท็กซ์ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3”


ชื่อโครงการ : คาลเท็กซ์ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3”
ชื่อองค์กร : MT
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
คาลเท็กซ์ รวมจิตอาสาสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3 ที่โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด :

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ นำโดย นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3” นำทีมพนักงานและผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ร่วมจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจบูรณะและพัฒนาโรงเรียนวัดมาบโพธิ์ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้ซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล ทำรางน้ำสำหรับแปรงฟันเพื่อสุขอนามัยที่ดี พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยมี นายรัชชานนท์ สินด้ายดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบโพธิ์ (ที่ 4 จากขวา) เป็นตัวแทนในการรับมอบ

06-09-2017 13:41

aphondaworathan