csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โกลบอลเฮ้าส์เวียงกุมกาม รวมใจมอบถังเก็บน้ำบนดิน แก่ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง จังหวัดเชียงใหม่


ชื่อโครงการ : โกลบอลเฮ้าส์เวียงกุมกาม รวมใจมอบถังเก็บน้ำบนดิน แก่ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อองค์กร : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โกลบอลเฮ้าส์ซึ่งเป็นผู้นำด้านตลาดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งบ้านและสวน
เว็บไซต์ : www.globalhouse.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โกลบอลเฮ้าส์เวียงกุมกาม รวมใจมอบถังเก็บน้ำบนดิน แก่ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด :
โกลบอลเฮ้าส์เวียงกุมกาม รวมใจมอบถังเก็บน้ำบนดิน แก่ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 คุณอัญชลี จีนอ่ำ ผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม พร้อมทีมงานพนักงานจากสาขา ได้ทำพิธีมอบถังเก็บน้ำบนดินขนาด 2,000 ลิตร เพื่อสนับสนุนแก่ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอินสอน หน่อเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยให้โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร มีน้ำบริโภคตลอดทั้งปี
04-09-2017 09:33

aphondaworathan