csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยมอเตอร์เชน : "TMC ปันน้ำใจห่วงใยสังคม" บริจาคเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ให้กับโรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง


ชื่อโครงการ : ไทยมอเตอร์เชน : "TMC ปันน้ำใจห่วงใยสังคม" บริจาคเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ให้กับโรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิตโซ่รถจักรยานยนต์รายแรกของประเทศไทย ภายใต้ยิี่ห้อ ไดอิชิ
เว็บไซต์ : www.tmcchain.com
รายละเอียด :

วันที่ 1 กันยายน 2560 หัวหน้าฝ่ายบุคคลเป็นตัวแทน บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด ได้บริจาคเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ให้กับโรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อไว้ใช้สำหรับคัดกรองผู้ป่วย

ด้วยจำนวนผุ้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงต้องการเครื่องวัดความดันโลหิต ระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยคัดกรองผุ้่ป่วย ทางบริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด จึงได้บริจาคเครื่องวัดความดัน OMRON รุ่น HBP-9020 ให้แก่โรงพยาบาลไว้ใช้

01-09-2017 13:28

aphondaworathan