csrcom.com
True ปลูกปัญญา

กล้องวงจรปิด Peoplefu จัดโครงการ Peoplefu ปันยิ้มสู่น้อง มอบเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์(คลองช่อง)


ชื่อโครงการ : กล้องวงจรปิด Peoplefu จัดโครงการ Peoplefu ปันยิ้มสู่น้อง มอบเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์(คลองช่อง)
ชื่อองค์กร : บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

กล้องวงจรปิด Peoplefu จัดโครงการ Peoplefu ปันยิ้มสู่น้อง มอบเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์(คลองช่อง) อำเภอ คลองโคน จ.สมุทรสงคราม

         วันที่ 9 เมษายน 2560 ผู้บริหาร บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด มอบเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์(คลองช่อง) โดยมีตัวแทนจาก Peoplefu เป็นผู้ส่งมอบของขัวญให้กับน้องๆ พร้อมกับร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ ให้น้องๆรู้จักความสามัคคี และความมีน้ำใจนักกีฬา โดยมีการเล่นเกมส์ต่างๆเช่น เก้าอี้ดนตรี เกมส์ต่อแก้ว ได้สอดแทรกความรู้และหลักการคิดวิเคราะห์ให้น้องๆได้รับความรู้และความสนุกสนานไปในเวลาเดียวกัน  

31-08-2017 22:57

aphondaworathan