csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี12 ประจำปี 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี12 ประจำปี 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี12 ประจำปี 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา "ร้านประสิทธิ์พรการเกษตร" เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2560
รายละเอียด :

คณะผู้บริหาร นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานคณะกรรมการ CSR และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา "ร้านประสิทธิ์พรการเกษตร" เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2560 โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปี ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป

30-08-2017 16:29

aphondaworathan