csrcom.com
True ปลูกปัญญา

“ท่าเรือประจวบ” จัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ “ห้องส้วมสุขสันต์ และผนังห้องหรรษา” ร่วมแรง แปรงสี ปี4


ชื่อโครงการ : “ท่าเรือประจวบ” จัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ “ห้องส้วมสุขสันต์ และผนังห้องหรรษา” ร่วมแรง แปรงสี ปี4
ชื่อองค์กร : บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นท่าเรือน้ำลึก ให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับเรือเดินทะเลพาณิชย์และเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป และเสริมสร้างความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมให้ดำเนินกิจกรรม CSR ทั้งภายนอก-ภายนอก โดยมีกรอบแนวคิด นโยบาย ทิศทางและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) ร่วมกับ บริษัท เอสวีแอล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (SVL) ผนึกพลังจิตอาสา จำนวนกว่า 40 คนร่วมกันแต่งแต้มฝาผนังเป็นโลกการเรียนรู้ BBL ณ โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด :
กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ “ห้องส้วมสุขสันต์ และผนังห้องหรรษา” ร่วมแรง แปรงสี ปี3 ณ โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ในวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โดยระยะการดำเนินงานจะแบ่งเป็นดังนี้ 8 – 18 ส.ค. ผู้รับเหมาเข้าปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำ และก่อแนวผนังห้องเรียนใหม่ 23 ส.ค. พนักงานจิตอาสาจำนวน 10 ร่วมทาสีรองพื้น เริ่มทาสีรองพื้น เวลา 13.30 น. 24 ส.ค. ขอพนักงานจิตอาสาจำนวน 10 ท่าน ร่างแบบลงพื้นผนังห้องเรียน และปรับปรุงทำความสะอาดห้องน้ำ เวลา 13.30 น. 25 ส.ค. พนักงานจิตอาสาร่วมเก็บรายละเอียดงานที่เหลือ และทำพิธีส่งมอบ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
28-08-2017 10:34

aphondaworathan