csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสกลนคร มอบน้ำดื่ม 1000 ขวด ให้กับโรงเรียน งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย


ชื่อโครงการ : โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสกลนคร มอบน้ำดื่ม 1000 ขวด ให้กับโรงเรียน งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
ชื่อองค์กร : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โกลบอลเฮ้าส์ซึ่งเป็นผู้นำด้านตลาดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งบ้านและสวน
เว็บไซต์ : www.globalhouse.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสกลนคร มอบน้ำดื่ม 1000 ขวด ให้กับโรงเรียน งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
รายละเอียด :
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสกลนคร มอบน้ำดื่ม 1000 ขวด ให้กับโรงเรียน งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คุณอภิพิชช์ มหาจีราสุรัชต์ ผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสกลนคร พร้อมพนักงาน ได้มอบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1000 ขวดโดยมี คุณปัญญาฤทธิ โพธิราช ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง คณะครู นักเรียน เป็นผู้ผู้รับมอบน้ำดื่มในครั้งนี้
18-08-2017 11:21

aphondaworathan