csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านดอนนายูง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


ชื่อโครงการ : โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านดอนนายูง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อองค์กร : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โกลบอลเฮ้าส์ซึ่งเป็นผู้นำด้านตลาดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งบ้านและสวน
เว็บไซต์ : www.globalhouse.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 2,500 ขวด ณ บ้านดอนนายูง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด :
โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านดอนนายูง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ โดยผู้บริหารสาขาและพนักงาน ได้ทำการลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านดอนนายูง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ โกลบอลเฮ้าส์ ได้ส่งมอบน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,500 ขวด ซึ่งพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยนั้นเริ่มขาดแคลน น้ำดื่ม น้ำใช้ #โกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
18-08-2017 11:15

aphondaworathan