csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9 ประจำปี 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9 ประจำปี 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9/2560 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำพิธีมอบอาหารปลา ในโครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9 ประจำปี 2560 ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายวัฒนะ เผือกเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โครงการนี้เป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดทำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม สำหรับนักเรียน/โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมการเรียน การสอน เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียนตลอดจนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันได้อีกด้วย

18-08-2017 08:28

aphondaworathan