csrcom.com
True ปลูกปัญญา

เคเทค คอนสตรัคชั่น โครงการ สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก ปี 2560


ชื่อโครงการ : เคเทค คอนสตรัคชั่น โครงการ สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก ปี 2560
ชื่อองค์กร : เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : บริการงานก่อสร้างและวิศวกรรม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
เว็บไซต์ : www.ktech.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
เคเทค ร่วมสร้างลานกีฬาและถนนภายในโรงเรียน ตชด. จุฬา – ธรรมศาสตร์ 3 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ในโครงการ สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก ปี 2560
รายละเอียด :

เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นธุรกิจด้าน การก่อสร้างที่มีชื่อเสียง จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นความสำคัญ ของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับสังคมจึงดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมาย ในการช่วยเหลือ ให้โอกาส และพัฒนาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการ สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก โดยเล็งเห็นว่าปัจจุบันโรงเรียน ตชด. จุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ยังไม่มีลานกีฬา ให้กับนักเรียน ในการเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบกับสุขภาพร่างกาย ของนักเรียน ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมทั้งในช่วงฤดูฝนพื้นที่มีน้ำท่วมขังจนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ และเนื่องในโอกาส บริษัทฯ ครบรอบ 20 ปี จึงได้จัดสร้างลานกีฬา ขนาด 20 x 70 เมตร และถนนตามแนวอาคารเรียนขนาด 3 x 270 เมตร ให้กับโรงเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนใช้เป็นพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพ ที่มีความปลอดภัย คงทนถาวร และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ในวันที่ 23 ก.ค. 2560

นำโดย คุณอายุพร กรรณสูต และอาสาชาวเคเทค ได้ร่วมกิจกรรมส่งมอบลานกีฬาและถนนภายในโรงเรียน โดยกิจกรรมปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ลานกีฬา สานฝัน” พร้อมทั้งนำอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน และสิ่งของจำเป็นมอบให้น้องๆ นักเรียน

16-08-2017 13:43

aphondaworathan