csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดสงขลา)


ชื่อโครงการ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดสงขลา)
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12(จังหวัดสงขลา)
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัด "โครงการบัณฑิตไทยลักซ์" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 (พ.ศ. 2560) โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ระดับประถมศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนสนับสนุนสถานศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนในชุมชน จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งสำนักงานและโรงงานผลิตจังหวัดสงขลาของบริษัทฯ ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ภายในชุมชนแล้ว ยังเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก สำหรับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่และโรงเรียนบ้านหน้าควน ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา โดยมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจากบริษัทไทยลักซ์ฯ อย่างอบอุ่น

14-08-2017 11:47

aphondaworathan