csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ร.ร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน จ.พะเยา 9/8/60


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ร.ร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน จ.พะเยา 9/8/60
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปมอบอาหารปลาใน "โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา โดยมี พ.ต.ต.อารี ทุนอินทร์ (ครูใหญ่) คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนพานำชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน "การเพาะเลี้ยงปลาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ทั้งนี้บริษัท ไทยลักซ์ฯ ได้สนับสนุนอาหารปลาดุก แบรนด์ สปีด เบอร์ 490,491 และ 492 ซึ่งในปี 2560 นี้ ร.ร.ตชด.เบ็ดตี้ดูเมน ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งที่ 18 ที่ได้รับอาหารปลาดังกล่าว จากแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ทั่วประเทศ
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปมอบอาหารปลาใน "โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา โดยมี พ.ต.ต.อารี ทุนอินทร์ (ครูใหญ่) คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนพานำชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน "การเพาะเลี้ยงปลาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ทั้งนี้บริษัท ไทยลักซ์ฯ ได้สนับสนุนอาหารปลาดุก แบรนด์ สปีด เบอร์ 490,491 และ 492 ซึ่งในปี 2560 นี้ ร.ร.ตชด.เบ็ดตี้ดูเมน ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งที่ 18 ที่ได้รับอาหารปลาดังกล่าว จากแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ทั่วประเทศ

10-08-2017 14:46

aphondaworathan