http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ไทยออพติคอลกรุ๊ป : TOG วิ่งเพื่อน้อง 2017


ชื่อโครงการ : ไทยออพติคอลกรุ๊ป : TOG วิ่งเพื่อน้อง 2017
ชื่อองค์กร : บมจ.ไทยออพติคอลกรุ๊ป
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการเลนส์สายตาพลาสติกอย่างครบวงจร ให้กับผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตเลนส์สายตาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thaiopticalgroup.com
รูปแบบโดยย่อ :
TOG วิ่งเพื่อน้อง 2017 เป็นหนึ่งในโครงการ CSR - HAPPy8 "ช่วยเหลือสังคม สร้างเสริมสุขภาพพนักงาน"
รายละเอียด :

TOG จัดการโครงการ CSR ช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งสร้างเสริมสุขภาพพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ TOG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยพัฒนาโรงเรียนเล็กเพื่อน้องๆ นักเรียนที่อยู่ห่างไกลในโครงการ "ActionAid Action Run 2017 วิ่งด้วยกัน RUN เพื่อโรงเรียนเล็ก" โดยคุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้การ นำทีมพนักงาน TOG ร่วมเดินวิ่ง ณ สวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

02-08-2017 14:09

aphondaworathan