http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12/2560 ณ โรงเรียนส่งเสริมศาสนา อ.บางกล่ำ จ.สงขลา


ชื่อโครงการ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12/2560 ณ โรงเรียนส่งเสริมศาสนา อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12/2560 ณ โรงเรียนส่งเสริมศาสนา อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
รายละเอียด :
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัด "โครงการบัณฑิตไทยลักซ์" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 (พ.ศ. 2560) โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนสนับสนุนสถานศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนในชุมชน จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของโรงงานจังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ภายในชุมชนแล้ว ยังเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก สำหรับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมศาสนา อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานไทยลักซ์ฯ อย่างอบอุ่น เมื่อ วันที่ 26 ก.ค. 2560 คุณพิภพ เปี่ยมสุข(GM) ไปมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนส่งเสริมศาสนา อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
01-08-2017 16:22

aphondaworathan