http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โกลบอลเฮ้าส์ เร่งจัดส่งน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดสกลนคร


ชื่อโครงการ : โกลบอลเฮ้าส์ เร่งจัดส่งน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดสกลนคร
ชื่อองค์กร : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โกลบอลเฮ้าส์ซึ่งเป็นผู้นำด้านตลาดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งบ้านและสวน
เว็บไซต์ : www.globalhouse.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โกลบอลเฮ้าส์ เร่งจัดส่งน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดสกลนคร
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร โดยผู้บริหารสาขา และพนักงาน ได้ทำการ จัดส่งน้ำดื่ม เพื่อส่งมอบ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดสกลนคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ โกลบอลเฮ้าส์ ได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน 12,000 ขวด ส่งผ่านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ซึ่งพี่น้องชาวสกลนครผู้ประสบอุทกภัยนั้น มีความต้องการ น้ำดื่ม อาหาร ยารักษา เป็นอย่างมาก
31-07-2017 14:21

aphondaworathan