http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ธนาคารไทยเครดิต : โครงการอบรม "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย"


ชื่อโครงการ : ธนาคารไทยเครดิต : โครงการอบรม "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย"
ชื่อองค์กร : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินมากกว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้ชื่อ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด และได้ขออนุญาตดำเนินการจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ได้รับอนุญาตจัดตั้งพร้อมเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) นับเป็นธนาคารพาณิชย์น้องใหม่ แม้จะป็นธนาคารขนาดเล็ก (ตามขนาดสินทรัพย์) แต่มีอัตราการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างรวดเร็ว ด้วยวิสัยทัศน์ “เราคือธนาคารขนาดเล็กที่ดีที่สุด” โดยธนาคารมุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในบริการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ด้วยการบริการที่เป็นกันเอง ยืดหยุ่น จริงใจ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) มีสาขาให้บริการทางด้านการเงินเต็มรูปแบบ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และขยายการให้บริการไปยังภูมิภาค ในรูปแบบสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อให้กลุ่มลูกค้ารายย่อย สามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างสะดวกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
เว็บไซต์ : www.tcrbank.com
รูปแบบโดยย่อ :
ธ.ไทยเครดิต ฯ จับมือ บสย. ชูโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร” ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ดีที่สุด จัดทำโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าให้สามารถเติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กับธนาคาร โดยจับมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการการเงินเบื้องต้น ทั้งการสร้างวินัยทางการเงิน การทำบัญชีเบื้องต้น การออมเงิน ให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย
รายละเอียด :

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ดีที่สุด จัดทำโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าให้สามารถเติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กับธนาคาร โดยจับมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการการเงินเบื้องต้น ทั้งการสร้างวินัยทางการเงิน การทำบัญชีเบื้องต้น การออมเงิน ให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ย่านบางเขน-วัชรพล เป็นแห่งแรก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (บางเขน)

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เปิดเผยถึงที่มาของโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” ว่า “ธนาคารให้บริการสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจสำหรับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินที่ถูกกว่าแหล่งเงินทุนแบบเดิม รวมถึงต้องการช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงสินเชื่อในระบบ โดยในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมุ่งเน้นการขยายสาขาบริการสินเชื่อนาโนเครดิต ฯ เพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันเราได้ขยายสาขาออกไปกว่า 120 สาขาทั่วประเทศ มีลูกค้ากว่า 35,000 ราย แต่ความคาดหวังของธนาคารไม่ต้องการสนับสนุนเงินทุนเพียงอย่างเดียว ธนาคารต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าให้ดีขึ้น มีความรู้ในการจัดการทางการเงินที่ดี เพื่อให้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจต่อไป จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น”

นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย กล่าวถึงกิจกรรมนำร่องในโครงการนี้ว่า “โครงการฝึกอบรมพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การออมเงินในรูปแบบต่างๆ การจัดการบัญชีเบื้องต้น และการต่อยอดทางธุรกิจ ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิต ฯ ในปัจจุบัน อีกทั้งการฝึกอบรมครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วย “ส่วนในอนาคตจะขยายการอบรมไปสู่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อ ให้มีความรู้เรื่องการจัดการการเงินที่ดี การสร้างเครดิตที่ดี เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ รวมทั้งให้ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการอบรมนี้จะจัดให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า สามารถเข้ารับการอบรมได้สะดวกและทั่วถึง”

นายนาธัส กฤตวรานนท์ กล่าวในตอนท้าย ว่า “นอกเหนือจากที่ธนาคารได้ให้บริการสินเชื่อที่สามารถให้ลูกค้า หรือผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้แล้ว ในอนาคตธนาคารยังมีโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้ ลูกค้าของธนาคาร มีธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถขยายกิจการและก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสเติบโตธุรกิจอย่างมั่นคง”

21-07-2017 13:45

aphondaworathan