http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท : Fami Meals for the Kids ปันโอกาสให้นักเรียน โรงเรียนวัดบางเตยใน


ชื่อโครงการ : เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท : Fami Meals for the Kids ปันโอกาสให้นักเรียน โรงเรียนวัดบางเตยใน
ชื่อองค์กร : เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท
เกี่ยวกับองค์กร : ร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท โดยการหุ้นส่วนของ Japan FamilyMart และ Central Group
เว็บไซต์ : www.familymart.co.th
รายละเอียด :

ปทุมธานี- 14 กรกฎาคม 2560 บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และ บริษัทคู่ค้า ร่วมบริจาคชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนอาหารกลางวัน พร้อมทำกิจกรรมกับนักเรียน โรงเรียนวัดบางเตยใน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ  Fami Meals for the Kids มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร กับบริษัทคู่ค้าผ่านกิจกรรมการแบ่งปันและสร้างโอกาสในกับเด็กๆ ที่ต้องการโอกาสในสังคม  

นางจิรนันท์ ผู้พัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด กล่าวว่า พลังของเด็กๆ รุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้น พร้อมกับความรู้ ความคิดสร้างสรรค์นั้น การได้รับอุปกรณ์ หรือสิ่งของที่จำเป็นต่อการสร้างพัฒนาการ เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ปัจจุบันยังมีเด็กๆ จำนวนมากในสังคมยังขาดในสิ่งเหล่านี้ โครงการ Fami Meals for the Kids จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างโอกาสให้กับน้องๆ และโรงเรียนให้สามารถพัฒนาเด็กๆให้ได้รับความรู้ และทักษะตามช่วงวัยที่เหมาะสมส่งผลต่อการพัฒนาร่างการ จิตใจ และสติปัญญาต่อไป โรงเรียนวัดบางเตยใน มีนักเรียนศึกษาระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับปฐมศึกษา จำนวน 120 คนและ มีครูประจำจำนวน 120 คน ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและไม่ได้พักอาศัยกับเด็กๆ โรงเรียน จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่จะเป็นที่มอบความรัก ความอบอุ่นให้กับเด็กๆในชุมขนนี้

17-07-2017 12:35

aphondaworathan