http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา


ชื่อโครงการ : บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา
ชื่อองค์กร : Mazars (Thailand) Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : Mazars in Thailand is a leading audit, accounting, tax, legal and advisory practice, combining the benefits of an integrated global partnership with the entrepreneurial drive of the senior advisors.
เว็บไซต์ : www.mazars.co.th
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้กับโครงการช่วยเหลือมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระยะเวลา : 1 วัน
สถาที่ : มูลนิธิชัยพัฒนา
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. มอบงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 39,645 บาทให้กับโครงการช่วยเหลือมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด :
บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. ผู้นำด้านปรึกษาธุรกิจการจัดทำและการตรวจสอบทางบัญชี กฎหมาย และภาษี ได้สนับสนุนให้กับโครงการช่วยเหลือมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน โดยนางรัตติกรณ์ ศักด์ศรีสถาพร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคล ได้เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 39,645 บาท ให้แก่ นางสาววณิชยา วิสุทธารมณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน การสนับสนุนเงินทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบริษัทมาซาร์สมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระบวนการพัฒนาของมูลนิธิ ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ได้ ตามลิงค์นี้ www.mazars.co.th

aphondaworathan