http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

เลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise Group) ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559O


ชื่อโครงการ : เลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise Group) ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559O
ชื่อองค์กร : เลคิเซ่(LeKise)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง
เว็บไซต์ :
วัตถุประสงค์ : CSR เพื่อสังคม
สถาที่ : วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง)
รูปแบบโดยย่อ :
เลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise Group)ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียด :
พี่น้องชาวเลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise Group) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบรนด์เลคิเซ่ ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 49 รูป และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ อันทำให้เกิดความสามัคคีซึ่งเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเร็วๆนี้..เลคิเซ่..เคียงข้างทุกความรู้สึกสังคมไทย

aphondaworathan