http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนดูแลสุขภาพสัตว์ป่า : กิจกรรมทำแนวกันไฟและทำความสะอาดกรงสัตว์ป่า


ชื่อโครงการ : แคนนอนดูแลสุขภาพสัตว์ป่า : กิจกรรมทำแนวกันไฟและทำความสะอาดกรงสัตว์ป่า
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
ปัจจุบัน ปัญหาไฟไหม้ป่าเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย โดยเฉพาะในหน้าร้อนที่มีอากาศแห้งแล้ง ซึ่งปัญหาไฟไหม้ป่าสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งโดยธรรมชาติ และเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน การเผาป่าเพื่อลักลอบหาของป่า เป็นต้น บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ป่าไม้ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสุขภาพของมนุษย์ โดยในครั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ตอน สุขภาพสัตว์ป่า ครั้งที่ 6 ในการจัดทำแนวกันไฟ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามและลดการเกิดความสูญเสียเป็นวงกว้าง อีกทั้ง ยังช่วยสนับสนุนในการทำอาหารให้แก่สัตว์ป่าและทำความสะอาดกรงสัตว์ป่า
รายละเอียด :

ปัจจุบัน ปัญหาไฟไหม้ป่าเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย โดยเฉพาะในหน้าร้อนที่มีอากาศแห้งแล้ง ซึ่งปัญหาไฟไหม้ป่าสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งโดยธรรมชาติ และเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน การเผาป่าเพื่อลักลอบหาของป่า เป็นต้น

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ป่าไม้ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสุขภาพของมนุษย์ โดยในครั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ตอน สุขภาพสัตว์ป่า ครั้งที่ 6 ในการจัดทำแนวกันไฟ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามและลดการเกิดความสูญเสียเป็นวงกว้าง อีกทั้ง ยังช่วยสนับสนุนในการทำอาหารให้แก่สัตว์ป่าและทำความสะอาดกรงสัตว์ป่า

โดยทีมพนักงานแคนนอน ปราจีนบุรี และพนักงานอาสา แคนนอน ไฮ-เทค ได้ร่วมทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการคืนชีวิตให้สัตว์ป่าและการปกป้องรักษาผืนป่า ได้แก่ การทำแนวกันไฟ ระยะทางยาว 1 กิโลเมตร เพื่อช่วยป้องกันการลุกลามของไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง การทำความสะอาดกรงสัตว์ และการจัดเตรียมอาหารให้สัตว์ป่า อาทิ ลิงแสม และชะนี อีกด้วย

28-02-2024 09:50

aphondaworathan