http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

“แคนนอนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก : วันเด็กแห่งชาติ” โรงงานอยุธยา


ชื่อโครงการ : “แคนนอนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก : วันเด็กแห่งชาติ” โรงงานอยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นวันที่ให้ความสำคัญกับเด็ก เพื่อตระหนักถึงการใช้เวลาร่วมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กพิเศษที่อาจโชคไม่ดีและลดความไม่เท่าเทียมกัน และเด็กๆ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมคือ เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จีงได้จัดกิจกรรม “แคนนอนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก : วันเด็กแห่งชาติ” โดยการสนุบสนุนอุปกรณ์สร้างเสริมทักษะ และจัดทำฐานกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในชีวิตประจำวันให้กับน้องๆเด็กพิเศษโดยผู้บริหารชาวญี่ปุ่น และพนักงานบริษัทฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ นำโดยคุณอัตสึฮิโระ ซูซูกิ ผู้จัดการโรงงาน, คุณมาซากิ โทมิยะซึ ผู้จัดการทั่วไป และคุณหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม และได้รับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคุณประพันธ์ ตรีบุบผา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งกับทางผู้อำนวยการ/ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ชุมชน ผู้บริหารและพนักงานแคนนอนจิตอาสา จำนวน 304 คน เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา

24-01-2024 16:02

aphondaworathan