http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

“แคนนอนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก : วันเด็กแห่งชาติ” โรงงานราชสีมา


ชื่อโครงการ : “แคนนอนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก : วันเด็กแห่งชาติ” โรงงานราชสีมา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นวันที่ให้ความสำคัญกับเด็ก เพื่อตระหนักถึงการใช้เวลาร่วมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กพิเศษที่อาจโชคไม่ดีและลดความไม่เท่าเทียมกัน และเด็กๆ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม คือ เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จีงได้จัดกิจกรรม “แคนนอนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก" โดยการสนุบสนุนอุปกรณ์สร้างเสริมทักษะ และดำเนินกิจกรรมสร้างรอยยิ้มและเสริมทักษะร่วมกับน้องๆเด็กพิเศษ อีกทั้งยังทำการปรับปรุงห้องเสริมทักษะอีกด้วย โดยผู้บริหารชาวญี่ปุ่น และพนักงานบริษัทฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ นำโดยคุณวาตารุ อาโอกิ ผู้จัดการโรงงานราชสีมา, คุณมาซากิ โทมิยาสึ ผู้จัดการทั่วไป และคุณหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม และได้รับเกียรติจากคุณกฤษณธร เลิศสำโรง นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างจาก ผู้อำนวยการ/ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ, อบต.กุดจิก, อบต.นากลาง ผู้บริหารและพนักงานแคนนอนจิตอาสา จำนวน 66 คน เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา

24-01-2024 15:26

aphondaworathan