http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

“แคนนอน แบ่งปันความสุขเพื่อน้อง ปีที่ 5” โรงงานราชสีมา


ชื่อโครงการ : “แคนนอน แบ่งปันความสุขเพื่อน้อง ปีที่ 5” โรงงานราชสีมา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

บริษัทแคนนอนฯ ดำเนินธุรกิจ ตามหลักปรัชญา เคียวเซ หมายถึง การดำรงชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนสังคมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม  สุขภาพและความปลอดภัยของโรงเรียนในชุมชนมาโดยตลอด ภายใต้สโลแกน “เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่พื้นที่ตำบลนากลางซึ่งบริษัทแคนนอนฯ ตั้งอยู่ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กในชุมชน จึงดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษา และคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ทั้งนี้ แคนนอนได้ร่วมกับบริษัททีทีเคเอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ให้โรงเรียนและเด็กๆ ดังนี้
1. มอบถังขยะอัจฉริยะที่จัดทำขึ้นโดยพนักงานของบริษัท 1 ชุด, ชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น, เก้าอี้ 10 ชุดให้กับโรงเรียน
2. มอบหมวกกันน๊อก อุปกรณ์เครื่องเขียน และกระเป๋าจำนวน 55 ชุด ให้กับนักเรียน

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1.การส่งเสริมความรู้ :
- การคัดแยกขยะ การดูแลสุขภาพ และการขับขี่อย่างปลอดภัยสำหรับเด็กๆ
- การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับคุณครู
2.การปรับปรุงห้องเรียน 3.การปรับปรุงห้องสมุด

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ นำโดยคุณวาตารุ อาโอกิ และคุณหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง คุณถิ่น เติบสูงเนิน นายกอบต.นากลางและคณะ, ผู้นำชุมชนตำบลนากลาง, บริษัททีทีเคเอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้บริหารและพนักงานแคนนอนจิตอาสา ประมาณ 79 ท่าน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

02-12-2023 09:51

aphondaworathan