http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

“แคนนอน แบ่งปันความสุขเพื่อน้อง ปีที่ 5” โรงงานอยุธยา


ชื่อโครงการ : “แคนนอน แบ่งปันความสุขเพื่อน้อง ปีที่ 5” โรงงานอยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

บริษัทแคนนอนฯ ดำเนินธุรกิจ ตามหลักปรัชญา เคียวเซ หมายถึง การดำรงชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนสังคมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม  สุขภาพและความปลอดภัยของโรงเรียนในชุมชนมาโดยตลอด ภายใต้สโลแกน “เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

โรงเรียนปราสาททองวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่พื้นที่ อ.บางปะอิน ซึ่งบริษัทแคนนอนฯ ตั้งอยู่ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กในชุมชน จึงดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษา และคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ทั้งนี้ แคนนอนได้ร่วมกับบริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ให้โรงเรียนและเด็กๆ ดังนี้
1. มอบถังขยะอัจฉริยะที่จัดทำขึ้นโดยพนักงานของบริษัท 1 ชุด, ชั้นวางหนังสือ 3 ชั้น เก้าอี้ 10 ชุด และคอมพิวเตอร์จำนวน 6 ชุดให้กับโรงเรียน
2. มอบกระเป๋าจำนวน 55 ชุด ให้กับนักเรียน

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1.การส่งเสริมความรู้ : การคัดแยกขยะและการขับขี่อย่างปลอดภัยสำหรับเด็กๆ
2.การปรับปรุงห้องสมุด
3.การติดตั้งคอมพิวเตอร์จำนวน 6 ชุด
4.การซ่อมแซมและทาสีโต๊ะนักเรียน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ นำโดยคุณอัตสึฮิโระ ซูชูกิ ผู้จัดการโรงงาน และคุณหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า, เทศบาลตำบลปราสาททองและชุมชุน, บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้บริหารและพนักงานแคนนอนจิตอาสา ประมาณ 79 ท่าน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

02-12-2023 09:47

aphondaworathan