http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

PDPC นำทีมจัดกิจกรรม CSR พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมความรู้ PDPA ภาคประชาชน


ชื่อโครงการ : PDPC นำทีมจัดกิจกรรม CSR พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมความรู้ PDPA ภาคประชาชน
ชื่อองค์กร : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC
เกี่ยวกับองค์กร : .
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC ตอกย้ำภารกิจส่งเสริมความรู้กฎหมาย PDPA นำทีมบุคลากรทำกิจกรรม CSR มอบหนังสือสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน และบรรยายให้ความรู้ด้านข้อมูลส่วนบุคคลแก่นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการให้ความสำคัญต่อแง่มุมของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเยาวชน เพื่อเป้าหมายสร้างความเข้าใจในความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับประชาชน ตามแผนแม่บทการดำเนินงานในระยะ 1 ปีแรก

สำหรับกิจกรรม CSR ในจังหวัดกาญจนบุรีครั้งนี้ เป็นการร่วมแรงกันของคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ PDPC ที่ได้รวบรวมหนังสือความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และหนังสือนานาเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพอื่น ๆ เพื่อนำมามอบให้กับ 'หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี' ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้และให้บริการเกี่ยวกับการอ่าน การศึกษาค้นคว้าวิจัย รวมทั้งเป็นคลังสิ่งพิมพ์สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ให้บริการ 7 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

พ.ต.อ.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) กล่าวว่า PDPC เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ดังนั้นเป้าหมายขั้นแรกสุดของเราคือผลักดันรากฐานการเรียนรู้ให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการส่งเสริมศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ไปจนถึงการปลูกฝังให้เยาวชนรู้ถึงคุณค่าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นเกราะป้องกันสิทธิพื้นฐานของตนเอง และเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะนำความรู้ PDPA ไปส่งต่อให้กับสังคมไทย โดย พ.ต.อ.ศิริพล และทีมวิทยากร PDPC ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการและบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมาย PDPA แก่กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 'โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี' และคณาจารย์กว่า 200 คน ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญและสิทธิส่วนบุคคล ในหัวข้อบรรยายที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้เบื้องต้นของ PDPA การใช้ข้อกฎหมายในชีวิตประจำวัน การระมัดระวังไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลผู้อื่น เป็นต้น

นอกจากนี้ PDPC ยังได้ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาและของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย "PDPC มีการดำเนินการด้าน CSR โดยมุ่งหวังถึงผลลัพธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมาย PDPA ภาคประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่บุคลากรของเราเองในแง่การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) เพื่อเกิดความพร้อมเป็นผู้ส่งมอบความรู้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ และเป็นที่เชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่อง PDPA ต่อไปอย่างมั่นคง" พ.ต.อ.ศิริพล กล่าวสรุป

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาง
Facebook : PDPC Thailand

02-10-2023 18:34

aphondaworathan