http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน ปราจีนบุรี : “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ”


ชื่อโครงการ : แคนนอน ปราจีนบุรี : “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ”
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันตกแต่งต้นเทียนพรรษา ในวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2566 เพื่อนำไปถวายให้กับวัดโป่งไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ” และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกับชุมชน โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดโป่งไผ่ เพื่อร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

05-08-2023 17:26

aphondaworathan