http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนจัดกิจกรรม Bird Branch Project ครั้งที่ 4 เพื่อร่วมอนุรักษ์นกอพยพ


ชื่อโครงการ : แคนนอนจัดกิจกรรม Bird Branch Project ครั้งที่ 4 เพื่อร่วมอนุรักษ์นกอพยพ
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
เว็บไซต์ : th.canon
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Canon Bird Branch Project ครั้งที่ 4 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้พื้นที่บนเกาะมันใน จังหวัดระยอง ในการนำอาสาสมัครพนักงานแคนนอนและครอบครัวรวม 58 คน ร่วมกับสมาชิกของสมาคมอนุรักษ์นกฯ ช่วยกันจัดตั้งบังไพรและระบบน้ำหยดเพื่อเป็นแหล่งน้ำจืดให้นกอพยพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ร่วมอนุรักษ์พันธุ์นกอพยพ และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ

แคนนอน ร่วมมือกับสมาคมอนุรักษ์นกฯ จัดกิจกรรม Bird Branch Project ครั้งที่ 4 ในการสร้างแหล่งน้ำจืดและบังไพร เพื่อให้นกอพยพสามารถพักอาศัยที่เกาะมันในได้อย่างปลอดภัย โดยเริ่มจากการกำหนดพื้นที่ที่คาดว่าจะจุดพักของนกอพยพ ซึ่งแบ่งเป็น 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าหาดเกาะมันใน บริเวณด้านหลังเกาะใกล้จุดอนุบาลเต่าทะเล และบริเวณด้านในเกาะที่มักจะพบนกแต้วแล้วมาอาศัย จากนั้นจึงสร้างอ่างน้ำจืดให้นก (Bird bath) โดยนำขวดน้ำพลาสติกขนาด 5 ลิตรบรรจุน้ำจืดพร้อมติดตั้งวาวล์ควบคุมน้ำหยดและสายยาง นำไปแขวนบนต้นไม้เพื่อปล่อยน้ำหยดลงมาที่อ่างเหมือนหยดน้ำธรรมชาติ เมื่อน้ำเริ่มเต็มอ่าง นกจะได้ยินเสียงน้ำหยดและบินลงมากินน้ำหรือเล่นน้ำคลายร้อนได้ นอกจากนี้ยังติดกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) จุดละ 2 ตัว รวมทั้งสิ้น 6 ตัวเพื่อบันทึกภาพวีดีโอสำหรับการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมของนก ตลอดจนสร้างบังไพรเพื่อให้นักวิจัยหรือนักท่องเที่ยวสามารถสำรวจพฤติกรรมของนกอพยพได้โดยไม่รบกวนความเป็นอยู่ของนก

16-03-2023 11:27

aphondaworathan