http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

กิจกรรม แคนนอนปันแว่นตาเพื่อโลกสดใสให้กับชุมชน


ชื่อโครงการ : กิจกรรม แคนนอนปันแว่นตาเพื่อโลกสดใสให้กับชุมชน
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดกิจกรรม แคนนอนปันแว่นตาเพื่อโลกสดใสให้กับชุมชน ณ วัดสง่างาม จ.ปราจีนบุรี ครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 300 กว่ารูป ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การอ่านหนังสือ หรือการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ โดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรอง, แก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นด้วยการตัดแว่นตา และแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลดวงตา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับแว่นตาที่เหมาะสมกับปัญหาด้านการมองเห็น มีความรู้ในการดูแลดวงตา และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

28-02-2023 16:39

aphondaworathan