http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเหาและวิธีกำจัดเหา


ชื่อโครงการ : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเหาและวิธีกำจัดเหา
ชื่อองค์กร : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เราคือ ผู้ผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศ ”บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)เรามีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ระบบคุณภาพที่มั่นคง พร้อมบุคลากรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์สูง เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และมีคุณประโยชน์แก่ผู้บริโภค
เว็บไซต์ : https://bangkoklab.co.th
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)โดยตัวแทนพนักงาน ร่วมกับโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเหาและวิธีกำจัดเหาในโครงการหนูน้อยสุขภาพดี กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบอกถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของศีรษะ ที่จะช่วยป้องกันโรคเหาและลดการแพร่ระบาดของโรคเหา รวมไปถึงวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์กำจัดเหาที่ถูกต้อง

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับบสนุนผลิตภัณฑ์ กำจัดเหาจาก บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จำกัด สามารถกำจัดได้ทั้งตัวเหาและไข่เหา ด้วยสูตรปราศจากยาฆ่าเเมลง ไม่มีกลิ่น ปลอดภัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

25-02-2023 15:39

aphondaworathan