http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค : “สอนการใช้ยาให้กับชุมชน” ร่วมส่งความสุขสร้างรอยยิ้ม ณ รพ.สต น้ำพุ


ชื่อโครงการ : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค : “สอนการใช้ยาให้กับชุมชน” ร่วมส่งความสุขสร้างรอยยิ้ม ณ รพ.สต น้ำพุ
ชื่อองค์กร : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เราคือ ผู้ผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศ ”บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)เรามีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ระบบคุณภาพที่มั่นคง พร้อมบุคลากรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์สูง เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และมีคุณประโยชน์แก่ผู้บริโภค
เว็บไซต์ : https://bangkoklab.co.th
รายละเอียด :

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรม CSR ให้แก่ชุมชน โดยคณะกรรมการcsr ร่วมกับคณะกรรมการ to be number one เดินหน้าโครงการ “สอนการใช้ยาให้กับชุมชน” ร่วมส่งความสุขสร้างรอยยิ้ม ณ รพ.สต น้ำพุ

โดยสอนการใช้ยาให้กับผู้สูงอายุตามหลัก 5 ถูก คือ ถูกโรค ถูกคน ถูกทาง ถูกขนาด และถูกเวลา ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องลดความเสี่ยงในการใช้ยา เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและปลอดภัย และร่วมจัดเลี้ยงอาหารให้แก่ประชาชนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

15-02-2023 12:16

aphondaworathan