http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน จัดกิจกรรมอาสา “Canon Volunteer ครั้งที่ 31


ชื่อโครงการ : แคนนอน จัดกิจกรรมอาสา “Canon Volunteer ครั้งที่ 31
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
เว็บไซต์ : th.canon
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรม Canon Volunteer ครั้งที่ 31 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนจำนวน 3 แห่งในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยพนักงานได้ช่วยกันปรับปรุงสนามเด็กเล่นโดยการทาสีเครื่องเล่นใหม่ ซ่อมแซม ขัด และทาสีเก้าอี้ม้านั่ง รวมทั้งจัดทำและปลูกผักสวนครัว ให้แก่ทางโรงเรียน และบริจาคหนังสือเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรม Canon Volunteer ครั้วที่ 31 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 โดยกลุ่มพนักงานอาสาได้แยกกันเดินทางไปให้การช่วยเหลือโรงเรียนจำนวน 3 แห่งในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านหลักเมตร และโรงเรียนบ้านบัวแดง

เหล่าพนักงานได้ช่วยกันปรับปรุงสนามเด็กเล่นโดยการทาสีเครื่องเล่นใหม่ ซ่อมแซม ขัด และทาสีเก้าอี้ม้านั่ง รวมทั้งจัดทำและปลูกผักสวนครัว ให้แก่ทางโรงเรียน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ และพนักงานยังได้ร่วมกันบริจาคหนังสือเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ทางโรงเรียนทั้ง 3 แห่งอีกด้วย ด้วยหลักปรัชญา เคียวเซ ที่มุ่งเน้นเรื่อง "การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม" แคนนอนจึงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาเป็นมิติสำคัญที่แคนนอนเล็งเห็นความสำคัญและหวังให้เด็กไทยมีการศึกษาและเข้าถึงทรัพยการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

24-09-2022 16:18

aphondaworathan