http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE แบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย ก้าวไกลด้านเทคโนโลยี


ชื่อโครงการ : AGE แบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย ก้าวไกลด้านเทคโนโลยี
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด โดย นายบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโส แผนกท่าเรือ ดูแลงานสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมุนเวียน ให้แก่โรงเรียนรอบคลังสินค้าและท่าเรืออำเภอนครหลวง จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) โรงเรียนวัดทอง โรงเรียนวัดสำมะกัน โรงเรียนเทศบาลวัดโตนด โรงเรียนวัดบ้านชุ้งและโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ รวม 33 เครื่อง

เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และส่งเสริมด้านการศึกษา เพิ่มโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการศึกษาหาความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญในอนาคตต่อไป

22-09-2022 11:22

aphondaworathan