http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร ณ หนองระหาน ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ชื่อโครงการ : AGE ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร ณ หนองระหาน ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด เป็นตัวแทนบริษัท ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร

นายบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโส แผนกท่าเรือ ดูแลงานสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด เป็นตัวแทนบริษัท ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร โดยมี นาย วีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาว เกศินี เลี่ยมทอง อาวุโสรักษา ราชการแทน นายอำเภอนครหลวง นาย ธีระพล พวงทอง นายก อบต. แม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าประมง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

นอกจากนั้น AGE ยังได้ร่วมสนับสนุน น้ำดื่มและขนม เพื่อรับรองผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ หนองระหาน ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17-09-2022 08:10

aphondaworathan