http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE ร่วมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู โชว์ศักยภาพ ในเวทีการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565


ชื่อโครงการ : AGE ร่วมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู โชว์ศักยภาพ ในเวทีการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู (กลุ่มแม่บ้านขนมกงวัดจันทร์) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก บุลคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และนำเสนอข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

โดยมี นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรินทร์ ทานะมัย เกษตรอำเภอนครหลวง นายธีระพล พวงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา นายนิมิตร โกญจนันท์ กำนันตำบลบางพระครู นายวุฒิชัย รักหิรัญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลบางพระครู ให้เกียรติร่วมรับฟังและให้ข้อมูล แก่คณะกรรมการตรวจประเมิน ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ AGE ได้ร่วมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู มาตั้งแต่ปี 2561 โดยสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่ม ตามแนวทางการสนับสนุนให้เกิดรายได้ของชุมชน ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอนครหลวง และยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สืบสานประเพณีการทำขนมกง ขนมมงคลไทย ให้เป็นที่รู้ในแพร่หลายในวงกว้างต่อไป

30-04-2022 09:00

aphondaworathan