http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE สนับสนุนน้ำดื่มงานทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุข


ชื่อโครงการ : AGE สนับสนุนน้ำดื่มงานทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด มอบน้ำดื่ม "ตราเอจีอี" จำนวน 240 ขวด สนับสนุนงานทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10-03-2022 15:07

aphondaworathan