http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน นำทีมพนักงานจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างทางถนนสายใน-สายนอก หมู่ 1และหมู่ 2 ชุมชนตำบลแม่ลา


ชื่อโครงการ : AGE ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน นำทีมพนักงานจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างทางถนนสายใน-สายนอก หมู่ 1และหมู่ 2 ชุมชนตำบลแม่ลา
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด นำโดยนายบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกท่าเรือ ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ นำทีมพนักงาน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นทองอุไร ปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดถนน เก็บขยะ บริเวณถนนสายในและสายนอก หมู่ 1และหมู่ 2 ตำบลแม่ลา

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและสะอาดเรียบร้อย ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างเกื้อกูล ณ ชุมชนหมู่ 1และหมู่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

07-03-2022 09:50

aphondaworathan