http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE สนับสนุนชุดกีฬา กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน


ชื่อโครงการ : AGE สนับสนุนชุดกีฬา กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด โดยนายบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการแผนกท่าเรือดูแลงานสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบชุดกีฬาสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด ตำบลบางเพลิง โดยมีนายกนกพล พ่อค้าข้าว กำนันตำบลบางเพลิงและตัวแทนชุมชนเป็นผู้รับมอบ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางเพลิง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ณ โดมวัดแก้วตา ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

07-03-2022 09:47

aphondaworathan