http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม


ชื่อโครงการ : AGE ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด โดยนายบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกท่าเรือ ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบของขวัญร่วมสนับสนุน "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565" โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปรีดาราม เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรักและสามัคคีของเด็กและเยาวชนในชุมชน ให้พร้อมเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25-01-2022 11:52

aphondaworathan