http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลนครหลวง


ชื่อโครงการ : AGE ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลนครหลวง
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด หรือ AGE มอบของขวัญร่วมสนับสนุน "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565"

โดยมีนายวิรัติ พัดโบก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครหลวง เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรักและสามัคคีของเด็กและเยาวชนในชุมชน ให้พร้อมเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป ณ เทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11-01-2022 08:53

aphondaworathan